นักลงทุนสัมพันธ์

สถานีดังกล่าวคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เร็วสุดประมาณไตรมาส 1/2560 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับภาครัฐว่าจะสามารถบรรลุและเงื่อนไขต่างๆได้ภายในระยะเวลาที่คาดไว้หรือไม่ โดยสัญญาคาดว่าจะลงนามได้ภายในปี 2559 นี้

สำหรับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น BEM เป็นเพียงผู้รับจ้างเดินรถให้แก่ รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost ดังนั้นบริษัทจะรับรู้รายได้ในรูปแบบของ “ค่าจ้างการให้บริการเดินรถ” บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องจำนวนผู้โดยสารและรายได้จากค่าตั๋วโดยสาร

ทางพิเศษ SOE เมื่อเปิดให้บริการในช่วงแรกนั้น มีผู้ใช้ทางเฉลี่ยมากกว่า 30,000 เที่ยวต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่ได้ต่ำกว่าความคาดหวังของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าปริมาณจราจรจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้ทางจะมีการเรียนรู้เส้นทางในช่วงปีถึงสองปีแรก ส่งผลให้ปริมาณจราจรเติบโตมากกว่าปกติ แต่หลังจากนั้นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อวันจะกลับมาเป็นปกติ

สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่ปี 2561 และทยอยเปิดให้บริการจนเต็มรูปแบบประมาณปลายปี 2562

เบื้องต้นบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมการประมูลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ในขณะนี้อยู่ระหว่างรอยื่นซองประมูลในเดือนพฤศจิกายน 2559 และ รฟม. จะประกาศผลการประมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการประมูลการก่อสร้างงานโยธา ซึ่งรับผิดชอบโดย รฟม. (รฟม.เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายงานโยธา) ในส่วนของการประมูลหาผู้เดินรถนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มไปแล้ว 1-2 ปี ซึ่งบริษัทจะเข้าร่วมประมูลการเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มต่อไป