นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 12 เมษายน 2560 ถึง 27 เมษายน 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
27/04/2560 7.15 7.25 7.10 7.15 24,737,300 177,581,540
26/04/2560 7.20 7.25 7.10 7.15 39,056,800 280,055,100
25/04/2560 7.20 7.25 7.10 7.20 38,026,000 272,929,965
24/04/2560 7.30 7.30 7.15 7.15 40,412,500 291,583,425
21/04/2560 7.35 7.40 7.30 7.30 25,444,000 186,568,695
20/04/2560 7.30 7.35 7.30 7.30 17,175,400 125,746,440
19/04/2560 7.35 7.40 7.30 7.35 36,796,100 269,919,365
18/04/2560 7.40 7.40 7.35 7.40 30,717,200 226,449,665
17/04/2560 7.40 7.45 7.35 7.35 23,299,300 172,014,030
12/04/2560 7.40 7.45 7.35 7.45 12,348,300 91,639,975

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น