นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 07 สิงหาคม 2560 ถึง 21 สิงหาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21/08/2560 7.60 7.60 7.50 7.60 30,516,800 230,698,990
18/08/2560 7.60 7.65 7.55 7.60 30,446,800 231,411,985
17/08/2560 7.60 7.65 7.55 7.65 62,541,300 476,160,270
16/08/2560 7.60 7.65 7.50 7.60 58,696,100 445,029,310
15/08/2560 7.40 7.60 7.40 7.60 117,059,900 878,461,020
11/08/2560 7.45 7.45 7.35 7.35 32,942,900 243,529,850
10/08/2560 7.40 7.45 7.35 7.40 17,596,600 130,199,755
09/08/2560 7.35 7.40 7.30 7.40 28,489,400 210,043,460
08/08/2560 7.40 7.40 7.30 7.35 29,255,400 215,205,925
07/08/2560 7.40 7.40 7.35 7.35 19,624,300 144,506,740

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น