นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
24/02/2560 7.10 7.15 7.05 7.10 24,725,000 175,507,440
23/02/2560 7.10 7.15 7.05 7.10 31,227,500 221,883,760
22/02/2560 7.10 7.15 7.05 7.15 34,832,200 247,255,845
21/02/2560 7.20 7.20 7.10 7.10 22,305,400 159,030,670
20/02/2560 7.15 7.20 7.10 7.20 19,376,200 139,007,835
17/02/2560 7.15 7.20 7.10 7.15 35,052,400 250,655,355
16/02/2560 7.15 7.20 7.05 7.15 56,322,100 402,157,280
15/02/2560 7.10 7.15 7.05 7.10 43,116,500 306,114,730
14/02/2560 7.25 7.25 7.00 7.05 94,792,100 671,461,415
10/02/2560 7.15 7.25 7.10 7.20 74,519,700 534,854,025

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น