นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 10 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
23/05/2561 7.90 7.95 7.85 7.85 17,962,500 141,713,505
22/05/2561 7.90 7.95 7.85 7.95 17,854,800 141,276,210
21/05/2561 7.85 7.90 7.80 7.90 19,976,500 157,104,510
18/05/2561 7.90 8.00 7.80 7.80 44,945,200 355,010,445
17/05/2561 8.00 8.05 7.90 7.90 29,734,600 236,003,950
16/05/2561 8.05 8.10 7.95 8.05 33,137,400 265,513,090
15/05/2561 8.00 8.10 7.85 8.10 101,967,800 816,020,205
14/05/2561 7.75 8.00 7.75 8.00 130,758,400 1,033,601,650
11/05/2561 7.70 7.75 7.65 7.75 19,137,900 147,848,580
10/05/2561 7.70 7.75 7.60 7.70 22,241,100 170,716,425

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น