นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 09 มิถุนายน 2560 ถึง 22 มิถุนายน 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
22/06/2560 7.20 7.25 7.15 7.15 42,335,700 303,580,140
21/06/2560 7.15 7.20 7.10 7.15 25,597,700 183,015,350
20/06/2560 7.20 7.25 7.15 7.15 22,382,000 160,563,960
19/06/2560 7.25 7.25 7.20 7.25 6,105,900 44,146,310
16/06/2560 7.15 7.25 7.10 7.25 39,290,000 282,857,575
15/06/2560 7.15 7.20 7.15 7.15 26,178,000 187,229,985
14/06/2560 7.20 7.20 7.10 7.15 33,265,400 237,936,555
13/06/2560 7.15 7.25 7.10 7.20 44,054,000 315,934,720
12/06/2560 7.15 7.20 7.10 7.10 17,753,900 126,600,840
09/06/2560 7.20 7.20 7.10 7.20 32,010,300 229,217,545

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น