นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
23/02/2561 7.25 7.40 7.25 7.35 28,179,300 206,512,835
22/02/2561 7.35 7.40 7.20 7.30 51,045,400 372,497,045
21/02/2561 7.45 7.45 7.30 7.40 34,272,500 253,153,320
20/02/2561 7.50 7.50 7.40 7.40 14,812,300 110,260,485
19/02/2561 7.55 7.55 7.40 7.45 20,029,900 149,518,820
16/02/2561 7.50 7.55 7.45 7.55 12,582,900 94,478,680
15/02/2561 7.45 7.50 7.40 7.50 19,190,600 143,021,915
14/02/2561 7.45 7.50 7.40 7.40 29,984,600 223,073,820
13/02/2561 7.50 7.55 7.40 7.40 23,693,700 176,196,680
12/02/2561 7.50 7.55 7.45 7.50 19,807,900 148,515,365

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น