นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 08 พฤศจิกายน 2560 ถึง 21 พฤศจิกายน 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21/11/2560 8.05 8.05 8.00 8.05 23,570,000 189,484,020
20/11/2560 8.00 8.05 7.95 8.05 19,056,400 152,546,580
17/11/2560 8.05 8.05 7.95 8.00 31,852,200 254,599,235
16/11/2560 7.95 8.10 7.90 8.00 44,203,500 354,302,080
15/11/2560 7.95 8.00 7.85 7.95 51,773,100 410,488,765
14/11/2560 7.95 8.05 7.90 7.95 43,157,600 344,056,805
13/11/2560 8.00 8.05 7.90 7.90 37,339,100 297,737,535
10/11/2560 8.10 8.15 7.95 8.00 77,970,700 626,969,215
09/11/2560 8.10 8.15 7.90 8.10 132,037,500 1,058,812,845
08/11/2560 8.10 8.15 8.05 8.10 20,398,500 165,383,870

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น