นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง 02 ธันวาคม 2559

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
02/12/2559 7.60 7.70 7.50 7.55 36,898,900 280,025,555
01/12/2559 7.80 7.80 7.60 7.65 76,995,000 593,155,040
30/11/2559 7.65 7.75 7.60 7.75 102,592,100 790,026,205
29/11/2559 7.75 7.80 7.60 7.60 84,230,500 645,483,245
28/11/2559 7.60 7.75 7.55 7.70 165,829,100 1,275,249,325
25/11/2559 7.45 7.55 7.40 7.55 85,959,400 645,325,490
24/11/2559 7.45 7.45 7.40 7.40 15,225,400 113,012,230
23/11/2559 7.40 7.50 7.35 7.45 68,506,100 508,930,505
22/11/2559 7.50 7.55 7.40 7.40 91,041,100 679,260,515
21/11/2559 7.45 7.55 7.40 7.50 81,059,100 605,202,870

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น