นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน

รายงานปริมาณจราจร / จำนวนผู้โดยสาร

ทุกวันที่ 10 ของเดือนยกเว้นวันหยุดทำการ

รายงานผลการดำเนินงาน

  • ไตรมาส 1 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 1 (พ.ค. 2559)
  • ไตรมาส 2 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 2 (ส.ค. 2559)
  • ไตรมาส 3 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 3 (พ.ย. 2559)
  • งบปี ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี (ก.พ. 2560)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมงาน
5 เม.ย. 2559 ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล ผู้ถือหุ้น

งานโรดโชว์

วันที่ ผู้บรรยาย งาน สถานที่ ผู้จัดงาน
12-13 ก.ย. 2559 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง Bualuang Securities
1 ก.ย. 2559 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand Focus 2016 : A New Growth Strategy โรงแรม แกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ
กรุงเทพฯ
SET, Bank of America Merrill Lynch and Phatra Securities
25-26 ส.ค. 2559 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ Credit Suisse
25 ก.พ. 2559 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
Thailand Corporate Day อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ Deutsche TISCO
8 มี.ค. 2559 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
SET Thai Corporate Day 2016 - Driving Economy with Sustainable Growth โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ SET & CIMB Securities
9 มี.ค. 2559 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
CLSA Asean Forum 2016 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ CLSA
12 ก.ค. 2559 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand Corporate Access Day ประเทศสิงคโปร์ DBS Vickers Securities
18-21 ก.ค. 2559 คุณอัลวิน จี
รองกรรมการผู้จัดการ
สนับสนุนปฏิบัติการ
คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
SET US Roadshow 2016: Thailand Conference 2016 ประเทศสหรัฐอเมริกา SET & Maybank Kim Eng