นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน

รายงานปริมาณจราจร / จำนวนผู้โดยสาร

ทุกวันที่ 10 ของเดือนยกเว้นวันหยุดทำการ

รายงานผลการดำเนินงาน

  • ไตรมาส 1 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 1 (พ.ค. 2560)
  • ไตรมาส 2 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 2 (ส.ค. 2560)
  • ไตรมาส 3 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 3 (พ.ย. 2560)
  • งบปี ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี (ก.พ. 2561)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมงาน
11 เม.ย. 2560 ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้ถือหุ้น

งานโรดโชว์

วันที่ ผู้บรรยาย งาน สถานที่ ผู้จัดงาน
9 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
CLSA ASIAN Forum 2017 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ CLSA
13-14 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ DBS Vickers Securities
21-22 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ Maybank Kim Eng
27-28 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
20th ASIAN Investment Conference 2017 ฮ่องกง Credit Suisse
4-5 พ.ค.60 คุณอัลวิน จี
รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุนปฏิบัติการ
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Invest ASIAN 2017 สหราชอาณาจักร Maybank Kim Eng
8 พ.ค.60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow สหราชอาณาจักร และสาธรณรัฐไอร์แลนด์ Maybank Kim Eng
10 พ.ค.60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
SET Thailand Conference London 2017 สหราชอาณาจักร SET และ Maybank Kim Eng
22-31 พ.ค. และ 7มิ.ย. 60 คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Local Non-Deal Roadshow ประเทศไทย Maybank Kim Eng