นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 27 เมษายน 2560 16:36
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 7.15
-
-
24,737,300
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.15
7.15
7.10 - 7.25
5.80 - 8.90
Chart Type