นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2561 16:36
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 8.25
+0.15
+ 1.85 %
31,284,500
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.10
8.10
8.10 - 8.25
7.00 - 8.40
Chart Type