เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 04 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
15/02/2562 10.50 10.60 10.40 10.50 37,218,100 391,625,390
14/02/2562 10.40 10.60 10.40 10.50 39,035,000 410,971,970
13/02/2562 10.40 10.60 10.40 10.40 46,765,900 490,165,440
12/02/2562 10.50 10.60 10.40 10.40 24,868,500 260,540,100
11/02/2562 10.50 10.60 10.40 10.40 46,750,800 490,509,960
08/02/2562 10.60 10.70 10.40 10.50 46,318,500 490,103,420
07/02/2562 10.70 10.80 10.50 10.60 68,534,800 730,501,580
06/02/2562 10.30 10.60 10.20 10.60 52,373,800 547,261,540
05/02/2562 10.30 10.30 10.20 10.20 13,213,000 135,638,020
04/02/2562 10.40 10.50 10.20 10.30 44,158,500 456,420,080

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น