เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กรกฎาคม 2562 ถึง 17 กรกฎาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17/07/2562 10.30 10.60 10.20 10.30 176,864,300 1,835,664,860
15/07/2562 10.50 10.60 10.20 10.30 165,901,600 1,725,873,460
12/07/2562 11.00 11.10 10.40 10.60 396,901,700 4,231,269,100
11/07/2562 11.20 11.20 11.00 11.00 97,572,900 1,080,923,490
10/07/2562 11.20 11.30 10.90 11.20 116,002,200 1,285,779,580
09/07/2562 11.20 11.40 11.20 11.20 36,836,100 415,585,830
08/07/2562 11.30 11.40 11.20 11.30 94,415,900 1,066,859,790
05/07/2562 11.40 11.40 11.30 11.30 14,515,400 164,389,240
04/07/2562 11.40 11.40 11.20 11.30 42,598,300 481,733,600
03/07/2562 11.20 11.40 11.10 11.30 73,254,700 826,412,220

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น