ปรับปรุงเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2562 16:34
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 10.70
+0.40
+ 3.88 %
114,364,100
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.40
10.30
10.30 - 10.70
7.85 - 12.00
Chart Type