ปรับปรุงเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2562 16:37
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 10.50
-
-
37,218,100
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.50
10.50
10.40 - 10.60
7.00 - 10.80
Chart Type